BlueTooth modules BT0417C

Gekocht op Samenkopen.net, orga Bram17
Eind 2010

Links: tijdelijke adapter
Midden: module op Breakoutboard
Rechts: losse module
De door Mdfly.com bijgeleverde documentatie is incorrect en niet compleet.
Daarom heb ik e.e.a. uitgezocht en verwerkt in onderstaande te downloaden bestanden

Handleiding BT0417C rev1 in .odt format

Handleiding BT0417C rev1 in .doc format