Terug naar pagina 1

Terug naar pagina 2


Voor de deelnemers aan de Nixie-aktie op Samenkopen.net:
Paul heeft de bstanden weer on-line gezet
Om verwarring te voorkomen (één set is éénduidig) heb ik het pakket hier weer weggehaald.
2 januari 2007

СЛОНС

Een filmpje is op onderstaande link te bekijken

The evidence .... the movie

en een fotootje om ècht te kunnen zien hoe het er uit ziet .....

and a picture to show how it really looksDit zijn dus de IN16-buizenprintjes die via een Atmel ATtiny2313 aangesloten zijn op Squealer, de radio-tijdstation ontvanger.
De Tiny2313 corrigeert de fouten in de printlayout van de IN16-buizenprintjes, verzorgt de multiplexing (200Hz) en stuurt de FET aan voor de 180V opwekking
De helderheid is in 8 stappen regelbaar (uiteraard software bestuurd)

The Nixie-tubes are russian IN16's, the dots are IN3's. Unfortunately there is a layout-error on the IN16-pcb's. The Tiny2313 does the correction for that, takes care of multiplexing @ 200 Hz, intensity-control, and drives the power-FET for the 180V supply