Over de domeinnaam ....

Mijn naam is Nard Awater. Vooral de familienaam heeft nogal eens geleid tot bijnamen .....

Eén van de leukere bijnamen die ik in mijn leven gekregen heb is Plons. Toen ik plm. 30 jaar geleden werkte bij van Rietschoten & Houwens kreeg ik deze naam van Arie. Geen direkte collega, maar iemand van een andere afdeling die mijn achternaam Awater blijkbaar te lastig vond om te onthouden. Net als ik de zijne niet meer weet, maar ja ...., na 30 jaar .....
Ik was direkt gecharmeerd van deze nickname (zoals dat tegenwoordig in goed nederlands heet). Deze bijnaam werd dan ook direkt door alle collega's overgenomen.

Plons heeft duidelijk een water-eigenschap in zich. Awater zou dan Aplons worden. Het Kramer's woordenboek F/N erbij, en daar vond ik Aplomb.

aplomb m loodrechte stand m, evenwicht o, vastheid v, vastberadenheid v, zelfvertrouwen o, zelfbewustheid v, parmantigheid v, durf m, lef o & m; d'~ loodrecht; rechtopstaand; être d'~ recht staan; stevig op zijn benen staan; manquer d'~ scheef staan; aarzelend optreden; remettre qn d'~ iem. er bovenop helpen; iemand opkikkeren; se remettre d'~ er weer bovenop komen; weer op zijn verhaal komen.

Kijkend naar de betekenis van dit woord, en de intentie die ik heb met deze site, wist ik: dit is mijn nieuwe domeinnaam: aplomb.nl

Waarom niet gewoon Awater.nl ? Nou .... die domeinnaam is al uitgegeven. En Awater.info heeft mijn dierbare broeder reeds geclaimd. Waarbij ik de eer heb gekregen om de site, die daaraan gekoppeld zit, te beheren.


About the domain-name .....

My name is Nard Awater. The familyname in particular has led to several nicknames.

One of the nicer ones is Plons. It means "Splash" in English. I was given this name when I was an intern with van Rietschoten en Houwens in Rotterdam. A collegue called Arie gave me this name as he found Awater too hard to remember. Like I cannot recall HIS last name :S
I was charmed with it, and the name got accepted by all collegues at that time.

Plons has a particular water-aspect embedded. Since an A stands for water, the domain-name would be Aplons. That looks like a French word, so I took the dictionary and to find that the word didn't exist in French. But Aplomb does. And it also exists in Dutch ! Studying the meaning of aplomb, and the intention I have with the new site, I knew: this is my new domain-name: Aplomb.nl

And when you wonder why not simply Awater.nl ? That name had been claimed already by a far relative I guess, and Awater.info was claimed by my brother. And I have the honour to maintain the family-site that is linked to that domain :)

.