Over het logo ....


Een nieuwe domeinnaam vinden is één, een logo is nog zo'n intuïtief proces. Twee dus.

Eerst even wat schetsen ..... de betekenis erin door laten schijnen ....... hieronder de scan :

schetsen


De cijfers (voor zover te ontcijferen als cijfers) heb ik er later bij gezet ...... het geeft een indruk van hoe het gegaan is. Bij 7 en 8 was ik duidelijk al in de buurt, ..... alsof ik dat toen al voelde. Want de omcirkeling deed ik al in de schetsfase. You will have to take my word for it.

Het resultaat:     het definitieve logo

Nog even Kramer's erbij halen:

aplomb m loodrechte stand m, evenwicht o, vastheid v, vastberadenheid v, zelfvertrouwen o, zelfbewustheid v, parmantigheid v, durf m, lef o & m; d'~ loodrecht; rechtopstaand; être d'~ recht staan; stevig op zijn benen staan; manquer d'~ scheef staan; aarzelend optreden; remettre qn d'~ iem. er bovenop helpen; iemand opkikkeren; se remettre d'~ er weer bovenop komen; weer op zijn verhaal komen.

Zomaar wat mijmeringen .....

De betekenis loodrecht, rechtop staand .... da's wel duidelijk. Daarnaast heb ik in mijn werkzame leven geleerd dat zolang er maar van twee kanten tegen je aan geze-- ....  wordt, je ook overeind kunt blijven. Een aardige bijkomstigheid. Hoewel ik nu zeg dat het veel beter is om op eigen fundatie overeind te blijven. Dus onafhankelijk of er al dan niet van twee (of meerdere kanten) tegen je aangepiest wordt. Om het maar eens plastisch uit te drukken.

Balans en evenwicht: zitten er ook in. En uitnodigend gebaar naar de omgeving.
Ook verbinding tussen verleden en toekomst, met een solide basis in het centrum.

Met een beetje fantasie is er ook een narren-muts in te zien. En dat past weer prachtig bij mijn voornaam: Nard

De openheid aan de bovenzijde .... daar ben ik ook wel blij mee. Open staan voor intuïtieve signalen. Inspiratie. Want wat zou er overblijven als dat er niet was?

Helaas weet ik niet meer welk programma ik gebruikt heb om het logo op de PC te maken. Het was een CAD-programma dat bezier-curves als "tool" beschikbaar had. Dat is het enige wat ik me er van herinner.En een verdiende pluim op de hoed van de ontwikkelaars van NVU: de hele Aplomb-website heb ik er mee gemaakt.
Hier te vinden: http://www.mozilla-nl.org/producten/nvu/


About the logo ....


Finding a new domain-name is one, creating a new logo is another intuitive proces. So two.

First step was making some sketches ..... and trying to implement the meaning of the domain-name ...... here the scan of the sketch :

schetsen


The numbers (if decipherable ....  :S ) were added later ..... it gives an impression of how the process developed. At 7 en 8 it was getting close, ..... as if I alreadyfelt I was close. The circles were put there in the sketching-phase, not afterwards. You will have to take my word for that.

The result:      het definitieve logo

Having another look into Kramer's dictionary:

aplomb m loodrechte stand m, evenwicht o, vastheid v, vastberadenheid v, zelfvertrouwen o, zelfbewustheid v, parmantigheid v, durf m, lef o & m; d'~ loodrecht; rechtopstaand; être d'~ recht staan; stevig op zijn benen staan; manquer d'~ scheef staan; aarzelend optreden; remettre qn d'~ iem. er bovenop helpen; iemand opkikkeren; se remettre d'~ er weer bovenop komen; weer op zijn verhaal komen.

Some musing .....

The meaning of "loodrecht, rechtop staand" is perpendicular .... so that's clear. Besides I learned that if you get pee'd upon from above AND below, that also keeps you upstanding :D. Although I must say now that another lesson I have learned is, that it's much better to stay upright by a solid incorporated foundation. So not depending on the equally forced pee-ing from both sides :) 

Balance and equilibrium: are also represented. And an inviting gesture towards acquaintances .
There is also the connection between the Past and the Future, with a solid grounding in the Here and Now.

With a bit of fantasy, the logo can also be seen as a fools-hat. (A fool amusing the king or queen in the past is called a "nar" in Dutch. So that fits perfectly well with my name  Nard

The openess at the top: that pleases me as well. Being open for inspiration, creativity and spiritual impulses. Because what would become of us without those ?

Unfortunately I cannot recall what program I used to create the logo on the PC. All I remember is that it allowed the use of bezier-curves.And a feather in the hat for the developers of NVU: the complete Aplomb-site was built using NVU.

Can be found here: http://www.mozilla-nl.org/producten/nvu/